استفاده از cache در ورژن advanced

هنگامی که شما از کش در ورژن advanced استفاده کنید متوجه می شوید که قسمت های frontend – backend – common از هم جدا هستند و کش تعریف شده در فولدر runtime هر قسمت ذخیره می شود و دسترسی به کش فرانت از بکند و بالعکس وجود ندارد برای این کار می توانید در قسمت…Continue reading استفاده از cache در ورژن advanced

how display gridview with ralation table in yii

how display gridview with ralation table in yii فرض کنید ۲ جدول به نام های question و user دارید. جدول user جدول question می خواهید اطلاعاتی را از جدول question به تفکیک نقش هر کاربر نمایش دهید . به عنوان مثال کاربران نقش نویسنده چه سوالاتی را ثبت کرده اند کاربران با نقش کاربر عادی…Continue reading how display gridview with ralation table in yii

Yii 2.0 How to generate form without form-group

Yii 2.0 How to generate form without form-group هنگام ایجاد یک فرم به وسیله فریم ورک Yii به صورت پیش فرض برای هر field تگ هایی را اضافه می کند که جز template اون فیلد هستند : که در نمایش به این صورت نمایش داده می شود: برای اینکه فقط input and label را نمایش…Continue reading Yii 2.0 How to generate form without form-group