برنامه نویسی شی گرایی تعریف کلاس در php

آموزش برنامه نویسی شی گرایی در PHP
ساختار یک کلاس به این صورت است که ابتدا از کلمه کلیدی class استفاده می کنیم
سپس نام کلاس (با حرف بزرگ شروع می شود ) را تعریف می کنیم
هر کلاس شامل چندین متغییر (که به متغییر هایی که در کلاس تعریف می شود پروپرتی property می گویند)
همچنین چندین تابع (به توابعی که در کلاس تعریف می شود متد method می گویند)
می باشد.
برای نمونه به کد زیر توجه کنید:

class Person {
  public $first_name;
  public $last_name;
  public $age;
  public $job;
  function __construct() {    
    $this->first_name = "Amir";
    $this->last_name = "Ajlo0";
    $this->age = " 25";
    $this->job = "Web Developer";
  }
  public function fullName() {
    echo $this->first_name . " " . $this->last_name . " Welcome.... " . "<br/>";
  }
  public function showInformation() {
    echo "Your Job Are: " . $this->job . " Year " . "<br/>";
  }
}

در کد بالا ما با استفاده از کلید واژه class کلاسی به نام Person ایجاد کردیم
همانطور که قبلا گفته شد نام کلاس باید با حرف بزرگ شروع شود
بعد از تعریف کلاس
ما مشخصات را در قالب نام و نام خانوادگی به همراه شغل و سن به عنوان پروپرتی تعریف کردیم
در خط بعدی ما متودی داریم به نام __constructکه متدی است که به محض تعریف یک کلاس اجرا می شود
در این متد که بعدها توضیح بیشتری در باره ی آن خواهیم داد متغییر ها(پروپرتی ها) یی که در بالا تعریف کردیم را با استفاده از مقادیر پیش فرض پر کردیم
به غیر از این متد ما ۲ متئ دیگر تعریف کردیم
که یکی به نام fullName که نام و نام خانوادگی کاربر را نمایش میدهد
نکته ۱ : نام متد ها ابتدا با حرف کوچک سپس با حرف بزرگ شروع می شود camelcasing
نکته ۲ : همانطور که در این متد میبینید برای دسترسی به پروپرتی ها در داخل متد از $this استفاده می کنیم
در متد بعدی به نام showInformation شغل شخص را نمایش می دهیم.
یک کلاس ساده که بعد ها با قسمت های بیشتر آن آشنا خواهشم شد.
برای اجرای این کلاس کفی است ابتدا آن را تعریف و سپس متد ها را اجرا کنید:

$newPerson=new Person();
$newPerson->fullName();
$newPerson->showInformation();

در خط اول ما ابتدا یک نمونه از کلاس person را ایجاد کردیم
چون متد __constructکه به محض تعریف کلاس اجرا می شود :متییر ها با مقدار مشخص شده پر می شود
سپس متد fullName اجرا و بعد از آن showInformation
خروجی به شکل زیر می باشد :

Amir Ajloo Welcome.... 
Your Job Are: Web Developer Year 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *