cascade Dropdown در Yii2

گاهی وقتها ما نیاز داریم که به وسیله ی انتخاب یک گزینه از دراپ دان زیر مجموعه های گزینه ی انتخابی را نمایش دهیم. برای مثال شما با انتخاب استان مورد نظر خود در یک فورم ثبت نام نیاز دارید که به صورت اتوماتیک لیست شهرستان های آن استان را به شما نمایش دهد .…Continue reading cascade Dropdown در Yii2