گزارش گیری (Log) در Yii2

یکی از ابزار های مفید و پرکاربرد فریم ورک yii2 سیستم گزارش گیری می باشد که به برنامه نویس این امکان را می دهد تا برنامه ی خود را بهتر مدیریت کند . برای ثبت پیام هایی که سیستم (و یا خودمون تعریف می کنیم)گزارش گیری میکند به روش های زیر عمل می کنیم :…Continue reading گزارش گیری (Log) در Yii2