آدرس دهی در Yii2

برا ی آدرس دهی در yii2 با استفاده از yii\helpers\Url به طرق زیر عمل می کنیم
ابتدا yii\helpers\Url را فراخوانی می کنیم

use yii\helpers\Url;

برای آدرس دهی به صورت:

/index.php?r=post%2Findex

از کد زیر استفاده می کنیم:

echo Url::to(['post/index']);

برای آدرس دهی با پارامتر به صورت:

 /index.php?r=post%2Fview&id=100

از کد زیر استفاده می کنیم:

echo Url::to(['post/view', 'id' => 100]);

برای آدرس دهی با پارامتر و استفاده از # به صورت:

 /index.php?r=post%2Fview&id=100#content

از کد زیر استفاده می کنیم:

echo Url::to(['post/view', 'id' => 100, '#' => 'content']);

برای آدرس دهی با دامنه ی سایت به صورت:

 http://www.example.com/index.php?r=post%2Findex

از کد زیر استفاده می کنیم:

echo Url::to(['post/index'], true);

برای آدرس دهی با دامنه ی سایت با استفاده از https به صورت:

https://www.example.com/index.php?r=post%2Findex

از کد زیر استفاده می کنیم:

echo Url::to(['post/index'], 'https');

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *