آشنایی با MVC در laravel

آشنایی با MVC  در laravel

 

در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .
برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC

بخش اول : Model
برای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:
۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :
مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php

namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
    //
}

۲ . از طریق دستورات artisan
در این روش کافی است که cmd را در روت پروژه باز کنید و دستور زیر را تایپ نمایید:

php artisan make:model Article

با اجرای دستور پیام Model created successfully. نمایش داده می شود :
و در فولدر app همانند روش اول فایل Article.php ایجاد می شود .

 

آشنایی با MVC در laravel

 

برای مشخص کردن جدول دیتابیس مدل ایجاد شده می توانید پروپرتی table را با نام مورد نظرتون تنظیم نمایید.

namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
    protected $table = "article";
    //
}

نکته: زمانی که مدل را ایجاد می کنید فریم ورک به صورت پیش فرض پروپرتی table را برابر با نام مدل قرار می دهد با این تفاوت که:
مثلا برای مدل article نام جدول را برابر با articles قرار می دهد.
یعنی باید جدول articles در دیتابیس داشته باشید.

بخش دوم: Controller
برای ایجاد کنترلر به دو روش می توانید عمل کنید:
۱ . به صورت دستی در فولدر Http (این فولدر در فولدر app قرار دارد) و در داخل فولدر Controller یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :
مثال: ایجاد کنترلربا نام article در فولدر Controller واقع در فولدر Http با نام ArticleController.php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Requests;
class ArticleController extends Controller
{
    //
}

۲ . از طریق دستورات artisan
در این روش کافی است که cmd را در روت پروژه باز کنید و دستور زیر را تایپ نمایید:

php artisan make:controller ArticleController

با اجرای دستور پیام Controller created successfully.نمایش داده می شود :
و در فولدر Controller همانند روش اول فایل ArticleController.php ایجاد می شود .

بخش سوم: View
این بخش وظیفه نمایش اطلاعات را دارد
اطلاعاتی که از طریق مدل و کنترل به view ارسال می شود .

آشنایی با MVC در laravel
هر مدلی که ایجاد می کنید باید یک فولدر با نام مودلتون درداخل فولدر views ( فولدر resources ( واقع در روت سایت))داشته باشید.
برای مثال فولدر article در مسیر زیر قرار دارد:

resources/views/article

که در این فولدر فایل های نمایش خود را قرار می دهید :
برای مثال index.blad.php

نکته: هر فایل ویو باید blade.php داشته باشد .از استانداردها و قوانین فریم ورک laravel می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *