نحوه ی اتصال پروژه به دیتابیس yii2

در این مطلب از سایت goyii.ir نحوه ی اتصال پروژه به دیتابیس را آموزش می دهیم:
برای اتصال پروژه به دیتابیس با توجه به نوع پروژه basic یا  advanced  به روش زیر عمل می کنیم

برای پروژه های basic

در مسیر :

root/config/db.php

اطلاعات دیتابیس خود را در فایب db.php وارد نمایید

return [
  'class' => 'yii\db\Connection',
  'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=tebshahr',
  'username' => 'root',
  'password' => '123456789',
  'charset' => 'utf8',
];

در پروژه های advanded
مسیر:

root/common/config/main-local.php

اطلاعات دیتابیس خود را در فایبmain-local.php وارد نمایید

return [
  'components' => [
    'db' => [
      'class' => 'yii\db\Connection',
      'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=bge',
      'username' => 'root',
      'password' => '123456789',
      'charset' => 'utf8',
    ],
    'mailer' => [
      'class' => 'yii\swiftmailer\Mailer',
      'viewPath' => '@common/mail',
      // send all mails to a file by default. You have to set
      // 'useFileTransport' to false and configure a transport
      // for the mailer to send real emails.
      'useFileTransport' => true,
    ],
  ],
];

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *