ارث بری از کلاس یا شی در opp php

یکی از ویژگیه مهم و بزرگ در برنامه نویسی شی گرا مبحث ارث بری می باشد .
به معنیه : توسعه ی یک شی و ایجاد شی ای جدید.
شی جدید میتونه تمام قابلیت های کلاس مادر خود رو حفظ کنه و حتی آن را توسعه بده .
یعنی چیزهایی بهش اضافه کنه یا حتی متد ها یا پروپرتی های کلاس مادر را بازنویسی کنه.
به مثال زیر توجه نمایید :

class HTML {
  protected $name;
  protected $id;
  protected function basicAttribute() {
    echo "name='$this->name' id='$this->id'";
  }
}
Class HTML_div extends HTML {
  public function __construct($id, $name) {
    $this->id = $id;
    $this->name = $name;
  }
  public function getDiv($content) {
    $basicAttribute = $this->basicAttribute();
    echo "div $basicAttribute $content div";
  }
}
Class HTML_span extends HTML {
  public function __construct($id, $name) {
    $this->id = $id;
    $this->name = $name;
  }
  public function getSpan($content) {
    $basicAttribute = $this->basicAttribute();
    echo "span $basicAttribute $content span";
  }
}
$html = new HTML();
$html_div = new HTML_div(1,'learnYii');
$html_span = new HTML_span(2,'learnPhp');
echo "class html_div run :"."br";
$html_div->getDiv("www.goyii.ir");
echo "hr";
echo "class html_span run :"."br";
$html_span->getSpan("www.php.org");
echo "hr";

در اصطلاح به کلاس اول سوپر کلاس و به کلاس دوم که از کلاس اول ارث برده است ساب کلاس میگویند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *