استفاده از job & queue در Yii2

 1. یک جدول با ستون های مشخص شده در دیتابیس ایجاد کنید :
CREATE TABLE `queue` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `channel` varchar(255) NOT NULL,
 `job` blob NOT NULL,
 `pushed_at` int(11) NOT NULL,
 `ttr` int(11) NOT NULL,
 `delay` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
 `priority` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT 1024,
 `reserved_at` int(11) DEFAULT NULL,
 `attempt` int(11) DEFAULT NULL,
 `done_at` int(11) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `channel` (`channel`),
 KEY `reserved_at` (`reserved_at`),
 KEY `priority` (`priority`)
) ENGINE=InnoDB

تنظیمات کانفیگ هم به شکل زیر :

'bootstrap' => [
    'queue', // The component registers own console commands
  ],
  'components' => [
    'queue' => [
      'class' => \yii\queue\<driver>\Queue::class,
      'as log' => \yii\queue\LogBehavior::class,
      // Other driver options
    ],
  ],

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *