تفاوت this و self در برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی php
چه زمانی باید از $this و چه زمانی از self استفاده کنیم؟

 1. $this به شی جاری اشاره می کند . refer to object
 2. self به کلاس جاری اشاره می کند.refer to class
 3. $this->member به غیر استاتیک متد و پروپرتی اشاره می کند
 4. self::member به استاتیک متد و پروپرتی اشاره می کند

مثال های زیر برای درک بهتر این موضوع قرار داده می شود

class X {
  private $non_static_member = 1;
  private static $static_member = 2;
  function __construct() {
    echo $this->non_static_member . ' '
      . self::$static_member;
  }
}
new X();

polymorphism با استفاده از $this

class X {
  function foo() {
    echo 'X::foo()';
  }
  function bar() {
    $this->foo();
  }
}
class Y extends X {
  function foo() {
    echo 'Y::foo()';
  }
}
$x = new Y();
$x->bar();

suppressing polymorphic behaviour با استفاده از self

class X {
  function foo() {
    echo 'X::foo()';
  }
  function bar() {
    self::foo();
  }
}
class Y extends X {
  function foo() {
    echo 'Y::foo()';
  }
}
$x = new Y();
$x->bar();

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *