دستورات-blade-template-در-لاراول

دستورات-blade-template-در-لاراول

در اینجا نحوه ی نوشتن دستورات لاراول در blade template را به صورت یکجا قرار دادیم
تا در صورت نیاز به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید.

 1. چاپ متغییر

  {{ $var }}
  
 2. چاپ متغییر همراه با مقدار پیش فرض:
  هنگامی گه متغییر وجود نداشت .مقدار پیش فرض نمایش داده می شود

  {{ $var or 'default' }}
  
 3. چاپ متغییر های scape content:

  $var="<script> alert('HI') ;</script>";
  {{{ $var }}}
  

  خروجی

  <script> alert('HI') ;</script>
  

  در واقع اسکریپت را اجرا نمی کند

 4. قرار دادن کامنت

  {{-- این یک کامنت می باشد  --}} 
  
 5. فراخوانی layout

  @ extends('')
  
 6. استفاده از if elsif else

  @if($var4==1) 
  var=1
  @elseif($var4==2) 
  var is 2
  @else 
  var is not number
  @endif 
  
 7. استفاده از foreach

  $list=[
   'amir'=>'ajlo',
    'mohamad'=>'akbar',
    'sorosh'=>'rafati',
  ];
  @foreach($list as $key => $val)
  {{$key}} "=> " {{$val}}
  <br>  
  @endforeach 
  
 8. استفاده از for

  $list2=[
   '۰'=>'ajlo',
    '۱'=>'akbar',
    '۲'=>'rafati',
  ];
  
  @for($i = 0; $i < 3; $i++) 
  {{$list2[$i]}}
  <br/>
  @endfor 
  
  
 9. استفاده از قالبی دیگر در ویو

  @include('alert')
  
 10. به عنوان مثال شما قالبی برای نمایش alert های خود ایجاد کرده اید
  و هر زمان که لازم شد از آنها استفاده می کنید.
  alert.blade.php

  <div class="alert alert-{{ $status ?? 'success' }}">
    {{ $message ?? 'comfirm message' }}
    <br/>
    {{ $footer ?? 'footer' }}
  </div>
  

  چون ما متغییر پیش فرض قرار دادیم با include بدون ارسال متغییر
  دیتای ما نمایش داده شده است.
  اکنون نحوه ی صدا زدن با متغییر:

  @include('alert2',['status'=>"warning",'message'=>"you are best",'footer'=>"the end"])
  
  

دستورات-blade-template-در-لاراول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *