شخصی سازی و تنظیمات ویجت breadcrumbs

با یک مثال ساده کلیه تنظیمات ویجت breadcrumbs را شرح میدهیم:

 

<nav class="bread-crumbs">
<?php
$this->widget("zii.widgets.CBreadcrumbs",
array(
"links" =>$this->breadcrumbs,
"tagName" =>"ul", // تغییر تگ container
"htmlOptions" =>array(), // تنظیم اتتریبوت برای تگ بالا : کلاس , آی دی و…
"separator" =>">", //جدا کننده : صفحه اصلی >مقالات
"homeLink" =>'<li><a href="goyii.ir">goyii.ir</a></li>", // قالب نمایش لینک صفحه اصلی
"activeLinkTemplate" =>'<li><a href="{url}">{label}</a></li>", // قالب نمایش لینک های اکتیو
"قالب نمایش لینک های غیر اکتیو" =>'<li class="selected"><a>{label}</a></li>", // in-active link template
));
?><!– breadcrumbs –>
</nav>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *