لیستی از مسیر دهی path aliases در Yii2

برای مسیر دهی در پروژه می توانین از آلیاس ها (alias) استفاده نمایید
به عنوان مثال برای دسترسی به فولدر frontend از کد @frontend میتوان استفاده نمود .
برای پروژه های basic:

@app: 
روت اصلی پروژه
@vendor: 
دسترسی به فولدر اصلی فریم ورک : 
فولدر
 vendor
@runtime:
دسترسی به فولدر ذخیره سازی داده ها :
مانند کش
(cache)
@web: 
دسترسی به
 baseUrl 
که در
 config
 مشخص شده است
@webroot:
مسیر فیزیکی ای که اکنون صدا زده شده است. به عنوان مثال زمانی که شما در مرورگر
 site/index 
را صدا میزنید با فراخوانی این آلیاس :سیستم مسیر زیر را نشان می دهد :
E:\PROJECTS\Work\Yii2\goyii\site\web
@tests:
دسترسی به کنسول
 test 
 در روت پروژه

در پروژه های advanced:

@app: 
دسترسی به روت پروژه : در صورتی که در 
frontend 
صدا زده شود از
 frontend 
آدرس دهی می کند در صورتی که در
 backend 
صدا زده شود در
 backend
@vendor: 
دسترسی به فولدر اصلی فریم ورک : 
فولدر
 vendor
@runtime:
دسترسی به فولدر ذخیره سازی داده ها مانند کش
(cache)
@web: 
دسترسی به 
baseUrl که در
 config 
مشخص شده است
@webroot:
مسیر فیزیکی ای که اکنون صدا زده شده است. به عنوان مثال زمانی که شما در مرورگر 
site/index 
 را صدا میزنید با فراخوانی این آلیاس :سیستم مسیر زیر را نشان می دهد :
E:\PROJECTS\Work\Yii2\goyii\site\web
@tests:
دسترسی به کنسول 
test 
در روت پروژه
@common: 
به فولدر 
common 
که اطلاعات مشترک
 frontend 
و 
 backend
 و کلی پروژه در آن تنظیم می شود.
@frontend:
 برای دسترسی به
 frontend 
@backend: 
برای دسترسی به
 backend
@console: 
دسترسی به فولدر 
console 
 در روت پروژه

نکته در صورتی که بخواهید آلیاس دلخواه را صدا بزنید می توانید از کد زیر استفاده نمایید .

Yii::getAlias('@webroot')

>
درباره ی نحوه ی ایجاد آلیاس دلخواه و صدا زدن آن در اینجا (تعریف alias در Yii2)آموزش داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *