چند روز بعد و یا قبل در تابع DateTime

برای به دست آوردن تاریخ در چند روز کذشته و با آینده به وسیله ی تابع DateTime در زبان PHP به صورت زیر عمل می کنیم .
در مثال زیر ما ۷ روز به روز جاری اضافه می کنیم :

 $now = new DateTime;
    $interval = newDateInterval("P" . 7 . "D");
 $SevenDaysLater = $now->add($interval);
    $SevenDaysLater = $SevenDaysLater->format('Y-m-d');

برای اگر امروز ۲۰۱۶/۷/۲۶ با شد ,خروجی به این صورت می باشد : ۲۰۱۶/۸/۲

در مثال زیر نیز ۷ روز از تاریخ جاری کم می کنیم :

 $now = new DateTime;
    $interval = newDateInterval("P" . 7 . "D");
 $SevenDaysAgo = $now->sub($interval);
    $SevenDaysAgo = $SevenDaysAgo ->format('Y-m-d');

برای اگر امروز ۲۰۱۶/۷/۲۶ با شد ,خروجی به این صورت می باشد : ۲۰۱۶/۷/۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *