چک باکس لیست در فورم checkboxlist – yii2

برای نمایش لیستی از چک باکس ها به صورت زیر عمل میکنیم .

<?php
echo $form->field($model, 'name[]')->checkboxList
(
[
'مقدار اول' => 'متن نمایشی اول', 
'مقدار دوم' => 'متن نمایشی دوم',
 'مقدار سوم' => 'متن نمایشی سوم'
]
)
 ?>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *