کار با select Query در Yii2

استفاده از کوئری select با استفاده از createCommand
برای این کار ابتدا باید به دیتابیس متصل شویم

use yii\db\Query;
$connection = \Yii::$app->db;
   queryAll
  $model = $connection->createCommand('SELECT * FROM tbl_user');
  $users = $model->queryAll();
  

  به این صورت که آرایه ای تو در تو از دیتا های موجود را بر می گرداند.

  Array
  (
    [۰] => Array
      (
        [id] => 1
        [value] => 89.3
        [publish_date] => 2015-08-17 00:00:00
        [picture] => default.jpg
        [user_id] => 1
      )
    [۱] => Array
      (
        [id] => 2
        [value] => 88.4
        [publish_date] => 2015-09-03 00:00:00
        [picture] => default.jpg
        [user_id] => 1
      )
    [۲] => Array
      (
        [id] => 3
        [value] => 87.7
        [publish_date] => 2015-09-11 00:00:00
        [picture] => default.jpg
        [user_id] => 1
      )
    [۳] => Array
      (
        [id] => 4
        [value] => 88.4
        [publish_date] => 2015-09-20 00:00:00
        [picture] => default.jpg
        [user_id] => 1
      )
    [۴] => Array
      (
        [id] => 5
        [value] => 87.3
        [publish_date] => 2015-09-25 00:00:00
        [picture] => default.jpg
        [user_id] => 1
      )
    [۵] => Array
      (
        [id] => 6
        [value] => 87.9
        [publish_date] => 2015-10-01 00:00:00
        [picture] => default.jpg
        [user_id] => 1
      )
    [۶] => Array
      (
        [id] => 7
        [value] => 87.5
        [publish_date] => 2015-10-08 00:00:00
        [picture] => default.jpg
        [user_id] => 1
     ) 
    [۷] => Array
      (
        [id] => 8
        [value] => 89.300
        [publish_date] => 2015-10-15 00:00:00
        [picture] => default.jpg
        [user_id] => 1
      )
    [۸] => Array
      (
        [id] => 9
        [value] => 86
        [publish_date] => 2015-10-24 00:00:00
        [picture] => default.jpg
        [user_id] => 1
      )
    [۹] => Array
      (
        [id] => 10
        [value] => 86.900
        [publish_date] => 2015-10-30 00:00:00
        [picture] => default.jpg
        [user_id] => 1
      )
  )
  

   queryOne

  $model = $connection->createCommand("SELECT * FROM tbl_user where userid=$id");
  $users = $model->queryOne();
  

  فقط یک رکورد بر می گرداند البته به صورت آرایه

  Array
  (
    [id] => 1
    [value] => 89.3
    [publish_date] => 2015-08-17 00:00:00
    [picture] => default.jpg
    [user_id] => 1
  )
  
   queryColumn
  $model = $connection->createCommand('SELECT value FROM weight');
  $users = $model->queryColumn();
  

  فقط ستون صدا زده شده را در آرایه نمایش می دهد

  Array
  (
    [۰] => ۸۹٫۳
    [۱] => ۸۸٫۴
    [۲] => ۸۷٫۷
    [۳] => ۸۸٫۴
    [۴] => ۸۷٫۳
    [۵] => ۸۷٫۹
    [۶] => ۸۷٫۵
    [۷] => ۸۹٫۳۰۰
    [۸] => ۸۶
    [۹] => ۸۶٫۹۰۰
  )
  

   queryScalar

  $model = $connection->createCommand('SELECT COUNT(*) FROM weight');
          $weight = $model->queryScalar();
  

  فقط عدد بر می گرداند .
  برای sum , max نیز استفاده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *