ارث بری از کلاس یا شی در opp php قسمت دوم

در ادامه بحث ارث بری: برای دسترسی و اعمال قالبیت های متدی که باز نویسی شده از parent:: استفاده میشه. برای دسترسی به متد ها و پروپرتی های سوپر کلاس باید از parent:: استفاده کرد parent::sayHello(); نکته مهم برای کلاس هایی که از کلاس دیگری ارث می برند : نباید متد کانستراکتور ایجاد کرد ساب…Continue reading ارث بری از کلاس یا شی در opp php قسمت دوم

ارث بری از کلاس یا شی در opp php

یکی از ویژگیه مهم و بزرگ در برنامه نویسی شی گرا مبحث ارث بری می باشد . به معنیه : توسعه ی یک شی و ایجاد شی ای جدید. شی جدید میتونه تمام قابلیت های کلاس مادر خود رو حفظ کنه و حتی آن را توسعه بده . یعنی چیزهایی بهش اضافه کنه یا حتی…Continue reading ارث بری از کلاس یا شی در opp php