polymorphism در php

پولیمورفیسم روند ایجاد چندین آبجکت ها از یک کلاس است. (polymorphism is the process of creating several objects from specific base classes.) در واقع پولیمورفیسم بدین معنیه که شما از یک کلاس چندین ساب کلاس ایجاد میکنین. برای بررسی اینکه کلاسی از کلاس دیگه ارث برده از instanceof استفاده میکنیم خروجی : تدریس خصوصی برنامه…Continue reading polymorphism در php

ارث بری از کلاس یا شی در opp php قسمت دوم

در ادامه بحث ارث بری: برای دسترسی و اعمال قالبیت های متدی که باز نویسی شده از parent:: استفاده میشه. برای دسترسی به متد ها و پروپرتی های سوپر کلاس باید از parent:: استفاده کرد parent::sayHello(); نکته مهم برای کلاس هایی که از کلاس دیگری ارث می برند : نباید متد کانستراکتور ایجاد کرد ساب…Continue reading ارث بری از کلاس یا شی در opp php قسمت دوم