استفاده از cache در ورژن advanced

هنگامی که شما از کش در ورژن advanced استفاده کنید متوجه می شوید که قسمت های frontend – backend – common از هم جدا هستند و کش تعریف شده در فولدر runtime هر قسمت ذخیره می شود و دسترسی به کش فرانت از بکند و بالعکس وجود ندارد برای این کار می توانید در قسمت…Continue reading استفاده از cache در ورژن advanced