تنظیمات Cgridview در Yii (قسمت دوم)

در قسمت قبل بخشی از تنظیمات cgridview را توضیح دادیم.
اکنون بخش دیگری از این ویجت را آموزش میدهیم.

برای تغییر دکمه های موجود در CGridView شما از این قسمت باید استفاده کنید:

array(
'class' => 'CButtonColumn',
),

این قسمت تنظیمات مربوط به خودشو داره
به صورت پیش فرض سه دکمه ی delete , update , view همراه با لینک و تصویر آنها وجود داره .
برای این که بیشتر و بهتر متوجه بشین , کدهایی که به صورت پیش فرض قرار دارد را مینویسیم


array(
'class' => 'CButtonColumn',
'template' => '{view} {delete} {update}',
'buttons' => array(
'view' => array(
'label' => 'view',
'url' => 'Yii::app()->createUrl("user/view",array("id"=>$data->id))',
// 'imageUrl' => '...',
// 'options' => array(),
//'click' => '...',
'visible' => '1',
),
'delete' => array(
'label' => 'delete',
'url' => 'Yii::app()->createUrl("user/delete",array("id"=>$data->id))',
// 'imageUrl' => '...',
// 'options' => array(),
// 'click' => '...',
'visible' => '1',
),
'update' => array(
'label' => 'update',
'url' => 'Yii::app()->createUrl("user/update",array("id"=>$data->id))',
// 'imageUrl' => '...',
//'options' => array(),
// 'click' => '...',
'visible' => '1',
),
),
),

کد بالا از چند قسمت تشکیل شده :
template این بخش نام دکمه های مارا مشخص میکند : به صورت پیش فرش ۳ دکمه ی view , delete , update وجود داره
مرحله ی بعدی این است که واسه ی اسامی ای که در template مشخص کردیم عملیات مورد نظر را پیاده سازی کنیم
برای این کار ابتدا

'buttons' => array(
)

آرایه ی buttons را ایجاد میکنیم تا بتوانیم عملیات ها را به گزینه ی مربوطه اختصاص دهیم .
ابتدا viwe


'view' => array(
'label' => 'view',
'url' => 'Yii::app()->createUrl("user/view",array("id"=>$data->id))',
// 'imageUrl' => '...',
// 'options' => array(),
//'click' => '...',
'visible' => '1',
),

داخل آرایه ی buttons
به ازای دکمه هامون آرایه تعریف میکنیم
برای مثال برای view از کد زیر استفاده میکنیم

'buttons' => array(
'view' => array(
),
)

خوب حالا داخل این آرایه ای که ایجاد کردیم
اطلاعات و تنظیمات دلخواهمونو اضافه میکنیم
به ترتیب

'label' => 'view',
عنوان دکممون هست :
زمانی که تصویری انتخاب نکینم ,
این عوان نمایش داده میشود ,
مساوی است با
title
تگ
a
'url' => 'Yii::app()->createUrl("user/view",array("id"=>$data->id))',
این قسمت قسمت مهمی است که وظیفه ی آدرس دهی را مشخص میکند,
همانطور که میبینید آدرس به کنترلر
user
و اکشن
view
با پارامتر
id
// 'imageUrl' => '...',
این قسمت در صورتی که تصویر بخواین قرار بدین استفاده میشه ,
به صورت پیش فرض
view , delte , update
تصویر پیشفرض دارند
// 'options' => array(),
این بخش برای تنظیمات به تگ
a
اضافه میشن:
برای مثال :
'style'=>'color:red;'
//'click' => '...',
در صورتی که بخواین از جاوا اسکریپت استفاده کنین میتونین از این گزینه استفاده کنین,
برای مثال برای
delete
این قسمت استفاده شده است :
همان پیام اخطار برای حذف که به صورت
alert
استفاده میشه
'visible' => '1',
این قسمت نمایش یا عدم نمایش دکمه رو مشخص میکند ,
در صورتی که ۰ باشد دکمه نمایش داده نمی شود

سایر دکمه ها هم به همین ترتیب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *