Delete one array element-حذف یک عنصر از آرایه php

برنامه نویسی php
اگر شما بخواهید یک عنصر از ارایه حذف کنید می توانید از unset() و یا array_splice() استفاده کنید.
برای دریافت key عنصری که می خواهید حذف کنید از array_search() استفاده کنید.
مثال:
unset:

$array = array(0 => "a", 1 => "b", 2 => "c");
  unset($array[1]);

نتیجه در خروجی

Array (
  [۰] => a
  [۲] => c
)

array_splice:

 $array = array(0 => "a", 1 => "b", 2 => "c");
  array_splice($array, 1, 1);

نتیجه در خروجی

Array (
  [۰] => a
  [۱] => c
)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *