innerJoinWith در Yii2

استفاده از innerJoinWith :

$model = User::find()
	->innerJoinWith('comments', false)
	->all();
// equivalent to the above
$model = User::find()
	->joinWith('comments', false, 'INNER JOIN')
	->all();

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *