چک باکس در فورم checkbox-yii2

برای استفاده  چک باکس در فورم هامون به صورت زیر عمل می کنیم توجه داشته باشین در آموزش زیر فقط چک باکس داریم برای نمایش لیستی از چک باکس ها در آموزش های بعدی توضیح میدهیم. همچنین با آپشن هایی که این تگ داره میتونین امکانات بیشتری استفاده کنین