اعتبار سنجی عبارات (validation) در Yii (قسمت دوم)

اعتبار سنجی عبارات (validation) در Yii (قسمت دوم) ادامه مبحث validation یا اعتبار سنجی عبارات را پیگیری میکنیم. پیش نیاز : اعتبار سنجی عبارات validation  قسمت اول   را مطالعه کنید ۱)برای دریافت آدرس اینترنتی از کد زیر استفاده میکنیم. با وجود کد زیر کاربر باید آدرس اینترنتی همانند : http://www.google.com وارد نماید. در صورتی که…Continue reading اعتبار سنجی عبارات (validation) در Yii (قسمت دوم)

اعتبار سنجی عبارات (validation) در Yii (قسمت اول)

اعتبار سنجی عبارات (validation) در Yii (قسمت اول)   صفر تا صد فریم ورک Yii2  مبحث مهمی که در داده های ورودی کاربر وجود داره , این است که این اطلاعات را مدیریت کنیم تا اطلاعاتی که قرار است توسط کاربر وارد شود دقیقا همانی باشد که ما در نظر داریم. علاوه بر این ممکن…Continue reading اعتبار سنجی عبارات (validation) در Yii (قسمت اول)