yii2 ckeditor widget

یکی از ویجت هایی که در اکثر پروژه ها استفاده می شود استفاده از ckeditor می باشد
در فریم ورک Yii نیز ویجتی برای استفاده از قابلیت های ckeditor پیاده شده است
برای نصب این ویجت ابتدا به وسیله کامپوزر کد زیر را اجرا کنید تا ویجت نصب شود

composer require 2amigos/yii2-ckeditor-widget

پس از نصب
با استفاده از کد زیر می توانید از ckeditor استفاده نمایید

use dosamigos\ckeditor\CKEditor;
<?= $form->field($model, 'text')->widget(CKEditor::className(), [
        'options' => ['rows' => 6],
        'preset' => 'basic'
    ]) ?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *